İSDEMİR YENİLEME, MONTAJ ve BAKIM İŞİ

İşveren

İSDEMİR Genel Müdürlüğü

Güncel Değeri (ABD $)

1.343.000

İnşaat Alanı (m2)

Başlama Tarihi

1999

Bitiş Tarihi

2000
Yenileme, Montaj ve Mevcut Sistemin Bakım ve Onarımı