İSDEMİR KÖMÜR YENİLEME, MONTAJ ve BAKIM İŞİ

İşveren

İSDEMİR Genel Müdürlüğü

Güncel Değeri (ABD $)

1.360.000

İnşaat Alanı (m2)

Başlama Tarihi

1999

Bitiş Tarihi

1999
Kömür Yükleme Kısmı Yenileme, Montaj ve Sistemin Bakım ve Onarımı