BURSA SAĞLIK TESİSLERİ

İşveren

Sağlık Bakanlığı

Güncel Değeri (ABD $)

8.660.000

İnşaat Alanı (m2)

Başlama Tarihi

1994

Bitiş Tarihi

1997